• Проектът

  Между септември 2019 и януари 2021, ние осъществяваме международно проучване, обучения и повишаване на вниманието като част от проекта "Отворени врати: приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хората". Проектът се изпълнява в партньорство с университети и ЛГБТИ организации от 5 европейски страни (България, Унгария, Италия, Полша и Испания). Проектът е подкрепен от много на брой академични и браншови организации.

  Цели

  Главните цели на проекта са:

  • намаляване на дискриминацията срещу ЛГБТИ хора в здравната сфера
  • повишаване на броя здравни специалисти, предоставящи приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хора
  • повишаване на осведомеността сред здравните специалисти за нуждите на ЛГБТИ общността
  • повишаване на осведомеността сред ЛГБТИ общността за дискриминацията в здравната сфера
  • изграждане на партньорства между ЛГБТИ организации, браншови организации и медицински университети.

  Проектът съдържа четири основни дейности:

  Изследване

  Ще проведем изследвания във всяка държава по проекта, за да разберем по-добре правната и политическа среда, да идентифицираме съществуващите изследвания и инициативи за обучение, да получим повече данни за знанията и нагласите на здравните специалисти и да картографираме техните потребности от обучение. Изследването ще използва комбинация от качествени и количествени методи, включително проучвания и интервюта.

  Въз основа на данните, събрани във всеки проект, ще бъдат изготвени национални доклади. Ще бъде съставен сравнителен доклад, който да обобщи констатациите от петте държави.

  Публикации

  Ще съставим две публикации за здравни специалисти, за да осигурим достъп до научно обоснована информация за здравето на ЛГБТИ, да повишим осведомеността сред здравните специалисти за нуждите на ЛГБТИ общността и да насърчим приемането на добри практики.

  Краткото ръководство ще осигури лесно достъпно обобщение на най-важната информация за ЛГБТИ хората, техните здравни нужди и практически съвети за избягване на дискриминация и създаване на приобщаваща клинична среда.

  Наръчникът ще предлага по-подробна информация за съществуващите изследвания, съответното законодателство и практически съвети за избягване на дискриминация и създаване на приобщаваща клинична среда. Приложенията ще съдържат примерни политики, формуляри за прием и въпросници с медицинска история.

  Обучение

  Ще предложим лично и онлайн обучение за здравни специалисти във всяка страна въз основа на методологията за обучение Health4LGBTI. Обучителните материали Health4LGBTI ще бъдат преведени и адаптирани към националния контекст. Ще бъдат изготвени локализирани видеоклипове за обучение. Модулите за електронно обучение ще бъдат създадени въз основа на програмата за обучение Health4LGBTI. Ще се предлага обучение лично за студенти и специалисти по медицина. Курсът за електронно обучение ще бъде предоставен безплатно за всички медицински специалисти и студенти по медицина след регистрация.

  Повишаване на осведомеността

  Ще проведем кампания за повишаване на осведомеността сред здравните специалисти за нуждите на ЛГБТИ общността; ще повишим на осведомеността в ЛГБТИ общността относно дискриминацията в сферата на здравеопазването и какво могат да направят, ако са жертви на дискриминация; ще насърчим използването на публикациите и програмите за обучение. Видеоклиповете на кампанията ще бъдат разпространявани чрез социалните медии.