• Кои сме ние

  Между септември 2019 и януари 2021, ние осъществяваме международно проучване, обучения и повишаване на вниманието като част от проекта "Отворени врати: приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хората". Проектът се изпълнява в партньорство с университети и ЛГБТИ организации от 5 европейски страни (България, Унгария, Италия, Полша и Испания). Проектът е подкрепен от много на брой академични и браншови организации.

  Партньори

  Háttér Society (Унгария) - координатор

  Háttér

  Háttér Society, основана през 1995 г., е най-голямата и най-старата действаща в момента организация в Унгария в подкрепа на лесбийки, хомосексуални, бисексуални, транс, куиър и интерсекс хора. Целта на Háttér е да привлече вниманието на професионалното и политическо обществено мнение, както и вниманието на по-широкото общество към проблемите на LGBTQI хората; ръководенето на услуги за тяхното подпомагане; опознаване на социалното положение и нуждите на LGBTQI хората; включване на тези опасения в обществените услуги; защита на правата на LGBTQI хората и борба с дискриминацията срещу тях; повишаване на тяхното благосъстояние и здравно самосъзнание; подпомагане на LGBTQI-общностите да се организират, запазват и популяризират своята култура.

    Website

  Bilitis (България)

  Bilitis

  Основана през 2004 г., Билитис е най-старата ЛГБТИ организация в България. Билитис започва дейността си като група за самоподкрепа на лесбийки и бисексуални жени и постепенно включва транс и интерсекс хора в ръководството и дейността си. Подходът на Билитис отчита взаимовръзките между пол, раса, класа, сексуална ориентация, изразяване на пола, етническа принадлежност, религия, увреждане и другите фактори, формиращи социалния статус на човека. Днес Билитис е лидер в мобилизирането на ЛГБТИ хората в България и защитник на правата на ЛГБТИ общността.

    Website

  GLAS (България)

  GLAS

  Фондация GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society) е неправителствена организация, основана през 2014 г., която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансексуални хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Мисията на фондацията е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото. Фокусът на дейност е върху работа с родители на ЛГБТ хора, създаване на приобщаваща работна среда и провеждане на обществени кампании срещу хомофобските престъпления от омраза и в подкрепа на толерантността.

    Website

  Lambda Warsawa (Полша)

  Lambda Warsawa

  Основана през 1997 г., Lambda Warszawa е най-старата ЛГБТ организация в Полша. Асоциацията помага на хора, преживели дискриминация или насилие въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола и ЛГБТ хора, които са в криза или в трудна житейска ситуация. Ежегодно те предоставят над 1400 часа безплатни психологически консултации за ЛГБТ хора. Lambda предлага също групи за подкрепа и терапевтични групи, както и работни срещи за развитие.

    Website

  Surt (Испания)

  SURT

  Surt е асоциация за социални действия, която работи за постигане на ефективност на икономическите, социалните и културните права на жените и за изкореняване на всички форми на дискриминация въз основа на пола, с оглед постигане на общество с равенство между половете. От самото начало, през 1993 г., Surt е женска организация, отдадена на ценностите на равенството между половете, приобщаването, солидарността и социалната промяна, работеща на прозрачна, професионална и социално ефективна основа. Действайки в рамките на разнообразната структура на феминизма и в рамките на бизнеса със социална икономика, Surt се стреми да бъде социално трансформиращ проект.

    Website

  Университет на Бреша (Италия)

  Университет на Бреша

  Университетът на Бреша предлага широка гама от образователни програми със степен бакалавър и магистър, следдипломни технически курсове, училища за специализация и докторски програми в повечето области: бизнес и икономика, инженерство и технологии, право, медицина и хирургия. Университетът в Бреша е важен университет в град на изкуството и културата с отлично качество на живот, в един от най-важните индустриални и продуктивни региони в Италия.

    Website

  Университет на Жирона (Испания)

  Университет на Жирона

  Университетът в Жирона е публична институция и част от каталунската държавна университетска система. Той е посветен на върховите постижения в преподаването и научните изследвания и участва в социалното развитие и напредък чрез създаването, предаването, разпространението и критиката на науката, технологиите, хуманитарните науки, социалните и здравните науки и изкуствата. Той е икономически и културен двигател на региона с универсална мисия и е отворен за всички световни традиции, постижения и култури.

    Website


  Подкрепящи организации

  Правителството на Каталуния, Здравен отдел (Испания)

  Правителството на Каталуния

  [Description to be uploaded...]

    Website

  Асоциация на унгарските здравни сестри (Унгария)

  Асоциация на унгарските здравни сестри

  [Description to be uploaded...]

    Website

  Национален институт за публично здраве - Натионален институт по хигиена (Полша)

  Национален институт за публично здраве - Натионален институт по хигиена

  [Description to be uploaded...]

    Website

   

   


  Програмата Права, равенство и гражданство на ЕС осигурява финансиране за проекта в размер на 249 878 евро.