• Eredmények

  2019 szeptembere és 2022 februárja között egy nemzetközi kutatási, képzési és tudatosságnövelő projektet valósítunk meg Open Doors - Nyitott ajtók: Hogyan biztosítsunk befogadó és szakszerű egészségügyi ellátást az LMBTI emberek részére címmel. A projekt öt európai ország (Bulgária, Magyarország, Olaszország, Lengyelország és Spanyolország) egyetemei és LMBTI szervezetei közötti együttműködés eredménye. A projektet ezen kívül több más felsőoktatási intézmény és szakmai szervezet is támogatja.

  Sajtóközlemények

  A sajtóközlemények felhívják a nagyközönség figyelmét a projekt főbb eredményeire. Sajtóközleményt fogunk kiadni, amikor elkészülnek a kutatási jelentések, nyilvánossá válnak az e-learning tananyagok, és amikor elindul a tudatosságnövelő kampány

  • 1. sajtóközlemény EN | HU | BG | PL | IT | CA
  • 2. sajtóközlemény EN | HU | BG | PL | IT | CA
  • 3. sajtóközlemény EN | HU | BG | PL | IT | CA

  Országjelentések

  Az országjelentések megvizsgálják az LMBTI-emberek helyzetét az adott ország egészségügyi rendszerében. Áttekintést nyújtanak az ország egészségügyi rendszerről, a jogi és politikai környezetről, a meglévő kutatásokról, stratégiákról és egészségügyi programokról, az LMBTI-betegek számára elérhető szolgáltatásokról, az egészségügyi szakemberek hozzáállásáról és a kapacitásépítés lehetőségeiről.

  • Bulgária EN | BG
  • Katalónia EN | CA
  • Magyarország EN | HU
  • Olaszország EN | IT
  • Lengyelország EN | PL

  Összehasonlító jelentés

  Az összehasonlító jelentés összefoglalja a projektben végzett kutatás főbb eredményeit. Az első fejezet rövid áttekintést nyújt az LMBTI-egészségügyre vonatkozó jogszabályokról, közpolitikákról, irányelvekről és stratégiákról, valamint a projektben részt vevő öt országban elérhető, LMBTI-embereket megcélzó egészségügyi szolgáltatásokról. A második fejezet az egészségügyi szakemberekkel és szakértőkkel készült interjúk, míg a harmadik fejezet az online kérdőív eredményeit foglalja össze.

  • Összehasonlító jelentés EN

  Útmutató egészségügyi szakembereknek

  Ez a rövid útmutató összefoglalja az egészségügyi szakemberek számára az LMBTI-egészséggel kapcsolatos legfontosabb információkat. Az útmutató kitér az LMBTI-emberekkel kapcsolatos kifejezések magyarázatára, az LMBTI-emberek egészségügyi szükségleteire, és gyakorlati ajánlásokat fogalmaz meg a diszkrimináció elkerülésére és az inkluzív klinikai terek létrehozására.