• Wyniki

  W okresie pomiędzy wrześniem 2019 a styczniem 2022 przygotujemy międzynarodowy raport, szkolenia, a tym samym zaprezentujemy projekt zatytułowany: "Otwórzmy drzwi: Promowanie inkluzywnej i kompetentnej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI". Jest on prowadzony we współpracy z uczelniami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób LGBTI z 5 krajów Unii Europejskiej (Bułgarii, Wegier, Włoch, Polski, Hiszpanii). Ponadto projekt ten jest wspierany przez organizacje studenckie i akademickie.

  Komunikaty prasowe

  Komunikaty prasowe zwracają uwagę opinii publicznej na główne osiągnięcia projektu. Komunikaty prasowe zostaną wydane wtedy kiedy będą dostępne raporty z badań, kiedy zostaną opublikowane kursy e-learningowe i kiedy rozpocznie się kampania uświadamiająca.

  • Informacja prasowa nr 1 EN | HU | BG | PL | IT | CA

  Raporty krajowe

  Raporty krajowe powstały na podstawie analizy sytuacji osób LGBTI w placówkach opieki zdrowotnej w poszczególnych państwach. Przedstawiają przegląd krajowego systemu opieki zdrowotnej, sytuacji prawnej i politycznej, istniejących badań, strategii i programów zdrowotnych, jakościowych usług dostępnych dla pacjentów LGBTI, postaw pracowników ochrony zdrowia i budowania potencjału.

  • Bułgaria EN | BG
  • Katalonia EN | CA
  • Węgry EN | HU
  • Włochy EN | IT
  • Polska EN | PL

  Raport zbiorczy

  Raport porównawczy przedstawia główne wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu. Pierwsza sekcja zawiera krótki przegląd przepisów pranych, polityk, wytycznych oraz startegii dotyczących zdrowia LGBTI, a także usług skierowanych do osób LGBTI w pięciu krajach partnerskich. Część druga poświęcona jest wywiadom z pracownikami ochrony zdrowia i ekspertami. Natomiast część trzecia podsumowuje wyniki ankiety internetowej.

  • Raport porównawczy EN

  Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia

  Ten króki przewodnik podsumowuje najważniejsze informacje na temat zdrowia osób LGBTI i jest przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia. Zawiera wprowadzenie do terminologii LGBTI, podsumowuje potrzeby zdrowotne osób LGBTI oraz przedstawia praktyczne zalecenia dotyczące unikania dyskryminacji i tworzenia otwartych przesztrzeni klinicznych.