• O projekcie

  W okresie pomiędzy wrześniem 2019 a styczniem 2022 przygotujemy międzynarodowy raport, szkolenia, a tym samym zaprezentujemy projekt zatytułowany: "Otwórzmy drzwi: Promowanie inkluzywnej i kompetentnej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI". Jest on prowadzony we współpracy z uczelniami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób LGBTI z 5 krajów Unii Europejskiej (Bułgarii, Wegier, Włoch, Polski, Hiszpanii). Ponadto projekt ten jest wspierany przez organizacje studenckie i akademickie.

  Cele

  Główne cele projektu:

  • Zmniejszenie dyskryminacji wobec osób LGBTI w obszarze ochrony zdrowia;
  • Zwiększenie liczby specjalistów zapewniających inkluzywną i kompetentą opiekę zdrowotną dla osób LGBTI;
  • Zwiększenie świadomości pośród specjalistów ochrony zdrowia o szczególnych potrzebach pacjentów i pacjentek LGBTI;
  • Zwiększenie świadomości pośród pacjentów i pacjentek LGBTI o możliwej dyskryminacji w ochronie zdrowia;
  • Budowanie współpracy między organizacjami zajmującymi się tematyką LGBTI, profesjonalnymi organizacjami i uniwersytetami.

  Projekt składa się z 4 głównych części:

  Badanie

  Przeprowadzamy badanie w każdym z krajów partnerskich, aby lepiej móc zrozumieć sytuację prawną i polityczną, przeanalizować zebrane dane i opracować inicjatywy szkoleniowe. Chcemy uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących wiedzy i postaw pracowników ochrony zdrowia. Badanie wykorzystuje kombinację metod ilościowych i jakościowych, w tym przegląd źródeł wtórnych, przeprowadzenie wywiadów oraz badanie ankietowe.

  Na podstawie danych zgromadzonych w każdym kraju będą przygotowane raporty krajowe. Zostanie opracowany też raport porównawczy w celu podsumowania i porównania informacji zebranych z pięciu krajów projektu.

  Publikacje

  Przygotowujemy dwie publikacje dla pracowników ochrony zdrowia, aby zapewnić dostep do potwierdzonych naukowo informacji na temat zdrowia osób LGBTI, podnieść świadomość medyków na temat szczególnych potrzeb społeczności LGBTI oraz promować stosowanie dobrych praktyk.

  Krótki przewodnik zawiera łatwo dostępne podsumowanie najważniejszych informacji o osobach LGBTI, ich potrzebach zdrowotnych oraz praktyczne wskazówki o tym, jak unikać dyskryminacji i tworzyć integralne przestrzenie w placówkach klinicznych.

  Podręcznik będzie zaś zawierał bardziej szczegółowe informacje na temat istniejących badań, odpowiednich przepisów i praktycznych wskazówek, jak unikać dyskryminacji i tworzyć inkluzywne oraz kompetentne miejsca obsługi pacjentów i pacjentek LGBTI. Załączniki będą zawierały przykładowe zasady postępowań, formularze przyjęć i kwestionariusze historii medycznej.

  Szkolenia

  Przygotowujemy zarówno szkolenia stacjonarne jak i te online dla specjalistów ochrony zdrowia i studentów medycyny z wykorzystaniem materiałów Health4LGBTI. Materiały te będą przetłumaczone i zaadaptowane do lokalnego kontekstu. W planach mamy także przygotowanie video kampanijnych. Na platformie e-learningowej będzie można znaleźć treści oparte o trening Health4LGBTI. Szkolenia stacjonarne zaproponujemy studentom oraz pracującym już w obszarze ochrony zdrowia specjalistom. E-learning będzie dostępny za darmo po zarejestrowaniu się użytkownika.  

  Zwiększenie świadomości

  Przeprowadzimy kampanię uświadamiającą, aby zwiększyć świadomość pracowników ochrony zdrowia na temat potrzeb społeczności LGBTI; jak również zwiększyć świadomość osób LGBTI o dyskryminacji, która może je czekać w placówkach medycznych oraz tego co mogą zrobić jeśli się z nią zmierzą. Będzie to również promocja wydanych publikacji oraz programów szkoleniowych. Filmy z kampanii będą rozpowszechnione za pośrednictwem mediów społecznościowych.