• Kim jesteśmy

  W okresie pomiędzy wrześniem 2019 a styczniem 2022 przygotujemy międzynarodowy raport, szkolenia, a tym samym zaprezentujemy projekt zatytułowany: "Otwórzmy drzwi: Promowanie inkluzywnej i kompetentnej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI". Jest on prowadzony we współpracy z uczelniami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób LGBTI z 5 krajów Unii Europejskiej (Bułgarii, Wegier, Włoch, Polski, Hiszpanii). Ponadto projekt ten jest wspierany przez organizacje studenckie i akademickie.

  Partnerzy projektu

  Háttér Society (Węgry) - koordynator

  Háttér

  Háttér Society założono w 1995 roku. Jest to największa i aktualnie najstarsza działająca na Węgrzech organizacja na rzecz lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych, queer i osób interpłciowych (LGBTQI). Głównym celem organizacji Háttér Society jest zwrócenie uwagi opinii publicznej jak również specjalistów, a także społecznośći nienormatywnej na problemy LGBTI. Organizacja świadczy usługi pomagające poznać specyficzne problemy społeczności LGBTIQI, uwzględnianie tych problemów w usługach publicznych; chronienie praw osób LGBTQI i zwalczanie ich dyskryminacji; zwiększanie ich dobrostanu i świadomości zdrowotnej; wspieranie społeczności LGBTQI w integracji i promowanie queerowej kultury.

    Website

  Bilitis (Bułgaria)

  Bilitis

  Bilitis to organizacja założona w 2004 roku i jest zarazem najstarszą organizacją działającą na rzecz osób LGBTI w Bułgarii. Bilitis rozpoczęła swoją działalność jako ukierunkowana na potrzeby lesbijek oraz kobiet biseksualnych i stopniowo włączała do swojego kierownictwa osoby transpłciowe i interpłciowe. Ich podejście uwzględnia wzajemne powiązania między płcią, rasą, klasą, orientacją psychoseksualną, ekspresją płciową, pochodzeniem etnicznym, religią, niepełnosprawnością i innymi czynnikami, które kształtują status społeczny jednostki. Dzisiaj Bilitis jest orędownikiem mobilizacji osób LGBTI w Bułgarii i orędownikiem praw LGBTI.

    Website

  GLAS (Bułgaria)

  GLAS

  Fundacja GLAS jest organizacją pozarządową założoną w 2014 roku. Dąży do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Bułgarii. Jednocześnie gwarantując im pełną równość i ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji. Celem organizacji jest pełne włączenie osób LGBTI we wszystkie aspekty życia społecznego. Główny nacisk kładzie na pracę z rodzicami osób LGBTI, tworzenie zintegrowanego środowiska pracy i prowadzenie kampanii przeciwko homofobicznym przestępstwom z nienawiści, a także promowanie tolerancji.

    Website

  Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Polska)

  Lambda Warsawa

  Najstarsza organizacja działająca na rzecz osób LGBTI w Polsce. Lambda pomaga osobom, które doświadczyły dyskryminacji bądź przemocy ze względu na orientację psychoseksualną, tożsamość płciową czy też ekspresję płciową. Zapewnia wsparcie i psychologiczną pomoc dla osób nieheteronormatywnych i ich bliskich będących w kryzysie bądź w trudnej życiowej sytuacji. Stowarzyszenie rocznie przeprowadza ok. 1400 godzin darmowej pomocy psychologicznej, organizuje grupy wsparcia oraz szkolenia antydyskryminacyjne.

    Website

  Surt (Hiszpania)

  SURT

  Surt jest stowarzyszeniem społecznym, które działa na rzecz zapewnienia skuteczności praw ekonomicznych, społecznych i kulturowych kobiet oraz wykorzenienia wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, mając na celu stworzenie społeczeństwa charakteryzującego się skuteczną równością płci. Od samego początku, od roku 1993 roku, Surt jest organizacją kobiecą zaangażowaną w walkę o równość płci, integrację, solidarność i niesienie zmian społecznych, działającą w sposób przejrzysty, profesjonalny i społecznie skuteczny. Działając w różnorodnej tkance feminizmu oraz w ramach biznesu ekonomii społecznej, Surt dąży do tego, aby stać się projektem transformacji społecznej.

    Website

  Uniwersytet w Brescii (Włochy)

  Uniwersytet w Brescii

  Uniwersytet w Brescii oferuje szeroką gamę programów edukacyjnych z tytułem licencjata i magistra, podyplomowych kursów technicznych, szkół specjalizacyjnych i studiów doktoranckich w dziedzinach takich jak: biznes i ekonomia, inżynieria i technologia, prawo, medycyna i chirurgia. Uniwersytet Brescia jest ważnym uniwersytetem w mieście sztuki i kultury o doskonałej jakości życia, w jednym z najważniejszych regionów przemysłowych i produkcyjnych we Włoszech.

    Website

  Uniwersytet w Gironie (Hiszpania)

  Uniwersytet w Gironie

  Uniwersytet Girona jest częścią katalońskiego systemu uniwersytetów publicznych. Jest poświęcony doskonaleniu nauczania i badań oraz zaangażowany w rozwój społeczny i postęp poprzez tworzenie, przekazywanie i  upowszechnianie technologii, nauk humanistycznych, nauk społecznych i zdrowotnych oraz sztuki. Jest gospodarczą i kulturową siłą napędową regionu z uniwersalną misją i jest otwarty na różne tradycje, kultury i postęp.

    Website


  Organizacje wspierające

  Department rządowy ds. zdrowia (Hiszpania)

  Department rządowy ds. zdrowia

  [Description to be uploaded...]

    Website

  Stowarzyszenie węgierskich pielęgniarek (Węgry)

  Stowarzyszenie węgierskich pięlęgniarek

  [Description to be uploaded...]

    Website

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (PZH) jest głównym rządowym instytutem badawczym zdrowia publicznego oraz ośrodkiem referencyjnym dla krajowej sieci służb sanitarno-epidemiologicznych. Współpracuje z publicznymi ośrodkami zdrowia na szczeblu wojewódzkim oraz innymi medycznymi instytutami badawczymi w kraju i za granicą. NIPH-PZH to najstarsza placówka zdrowia publicznego w Polsce, działająca od 1918 roku. Jej działania mają charakter praktyczny i interwencyjny, a także naukowy i szkoleniowy, w kilku dziedzinach zdrowia publicznego.

    Website

   

   


  Program "Prawa, równość i obywatelstwo" Unii Europejskiej zapewnia dofinansowanie projektu w wysokości 249,878 euro.