• El projecte

  Entre el setembre del 2019 i el febrer del 2021 estem implementant un projecte internacional de recerca, formació i sensibilització titulat Open Doors: Promoting Inclusive and Competent Health Care for LGBTI People. El projecte s'està desenvolupant a càrrec d'un consorci d'universitats i organitzacions LGTBI de cinc països europeus (Bulgària, Hongria, Itàlia, Polònia i Espanya). El projecte rep el suport de diverses organitzacions acadèmiques i professionals.

  Objectius

  Els principals objectius del projecte inclouen:

  • Reduir la discriminació contra les persones LGTBI en l'àmbit de la salut;
  • Augmentar el nombre de professionals de la salut que ofereixen atenció inclusiva i competent per a les persones LGTBI;
  • Sensibilitzar a professionals de la salut sobre les necessitats de la comunitat LGTBI;
  • Sensibilitzar la comunitat LGTBI sobre les discriminacions en l'àmbit de la salut;
  • Fomentar la cooperació entre organitzacions LGTBI, entitats del tercer sector i universitats.

  El projecte consta de quatre activitats clau:

  Recerca

  Realització de recerca a cada país participant per comprendre millor el marc legal i polític, identificar la recerca i les iniciatives de formació existents, obtenir més dades sobre el coneixement i les actituds de professionals de la salut i per cartografiar les seves necessitats de formació. La investigació es basarà en una combinació de mètodes qualitatius i quantitatius que inclouen recerca documental, una enquesta en línia i entrevistes.

  A partir de les dades recollides a cada país s'han realitzat informes nacionals. S'ha compilat un informe comparatiu per resumir les conclusions dels cinc països.

  Publicacions

  Realització de dues publicacions adreçades a professionals de la salut per proporcionar accés a informació científicament vàlida sobre salut LGBTI, i per sensibilitzar el col·lectiu sanitari sobre les necessitats de la comunitat LGBTI i promoure l’adopció de bones pràctiques.

  La guia per a professionals proporcionarà un accés senzill a la informació més relevant sobre les persones LGBTI, les seves necessitats de salut i consells pràctics per evitar discriminacions i crear espais clínics inclusius.

  El manual oferirà informació més detallada sobre investigacions existents, legislació rellevant i consells pràctics per evitar discriminacions i crear espais clínics inclusius. Els annexos contindran exemples de polítiques de salut, formularis d’admissió i historials mèdics.

  Formació

  Oferim formació presencial i online per a professionals de la salut i estudiants de medicina en cada pais a partir de la metodologia de formació de Health4LGBTI. Els materials de formació Health4LGBTI es traduiran i s’adaptaran als contextos nacionals. Es prepararan vídeos adaptats a cada context local. Es crearan mòduls d'aprenentatge virtual basats en el programa de formació Health4LGBTI. S’oferirà formació presencial per a estudiants de medicina i professionals. El curs d’aprenentatge online serà gratuït.

  Campanya de sensibilització

  Realització d'una campanya de sensibilització per conscienciar al col·lectiu sanitari sobre les necessitats de la comunitat LGBTI, sensibilitzar la comunitat LGBTI sobre la discriminació en l’àmbit de la salut i les opcions en cas de patir discriminació, i promoure l'ús de les publicacions i els programes de formació. Els vídeos de la campanya es difondran a través de les xarxes socials.