• Resultats

  Entre el setembre del 2019 i el febrer del 2021 estem implementant un projecte internacional de recerca, formació i sensibilització titulat Open Doors: Promoting Inclusive and Competent Health Care for LGBTI People. El projecte s'està desenvolupant a càrrec d'un consorci d'universitats i organitzacions LGTBI de cinc països europeus (Bulgària, Hongria, Itàlia, Polònia i Espanya). El projecte rep el suport de diverses organitzacions acadèmiques i professionals.

  Notes de premsa

  Les notes de premsa criden l'atenció del públic general sobre els principals assoliments del projecte. Emetrem una nota de premsa en tres moments clau: quan estiguin disponibles els informes de recerca, quan es publiqui el curs virtual i quan es posi en marxa la campanya de sensibilització.

  • Nota de premsa #1 EN | HU | BG | PL | IT | CA

  Informes nacionals

  Els informes nacionals exploren la situació de les persones LGTBI en entorns sanitaris als seus països respectius. Proporcionen una visió general del sistema sanitari, del marc legal i polític, de la recerca prèvia existent, de les estratègies i dels programes de salut, dels serveis disponibles per a pacients LGTBI, de les actituds de professionals de la salut i de les oportunitats de millora de competències.

  • Bulgària EN | BG
  • Catalunya EN | CA
  • Hongria EN | HU
  • Itàlia EN | IT
  • Polònia EN | PL

  Informe comparatiu

  L’informe comparatiu presenta els principals resultats de la investigació realitzada en el marc del projecte. La primera secció proporciona una breu visió general de la legislació, les polítiques, les directrius i les estratègies sobre salut LGBTI, i també els serveis dirigits a persones LGTBI dels cinc països participants. La segona secció analitza les entrevistes amb professionals de la salut i expertes en la matèria, mentre que la tercera secció resumeix els resultats de l'enquesta en línia.

  • Informe comparatiu EN

  Guia per a professionals de la salut

  Aquesta guia resumeix la informació més important sobre la salut LGBTI per professionals de la salut. Inclou una introducció a la terminologia LGBTI, un resum de les necessitats de salut de les persones LGTBI i recomanacions pràctiques per evitar discriminacions i crear espais clínics inclusius.