• A projekt

  2019 szeptembere és 2022 februárja között egy nemzetközi kutatási, képzési és tudatosságnövelő projektet valósítunk meg Open Doors - Nyitott ajtók: Hogyan biztosítsunk befogadó és szakszerű egészségügyi ellátást az LMBTI emberek részére címmel. A projekt öt európai ország (Bulgária, Magyarország, Olaszország, Lengyelország és Spanyolország) egyetemei és LMBTI szervezetei közötti együttműködés eredménye. A projektet ezen kívül több más felsőoktatási intézmény és szakmai szervezet is támogatja.

  Célok

  A projekt céljai az alábbiak:

  • az LMBTI embereket az egészségügyi rendszerben érő hátrányos megkülönböztetés csökkentése;
  • Iaz LMBTI emberek számára befogadó és kompetens egészségügyi ellátást nyújtó szakemberek számának növelése;
  • az LMBTI emberek szükségleteivel kapcsolatos tudatosságnövelés az egészségügyi szakemberek körében;
  • az egészségügyi ellátásban tapasztalható diszkriminációval kapcsolatos tudatosságnövelés az LMBTI közösségen belül;
  • Faz LMBTI szervezetek, egészségügyi szakmai szervezetek és egyetemek közötti együttműködés elősegítése.

  A projekt négy fő tevékenységből áll:

  Kutatás

  Kutatást végzünk az egyes projektországokban a jogi és politikai környezet jobb megértésének, a meglévő kutatási adatok és képzési kezdeményezések azonosításának, az egészségügyi szakemberek tudásával és hozzáállásával kapcsolatos adatok megszerzésének, valamint képzési igényeik feltérképezésének érdekében. A kutatás kvalitatív és kvantitatív módszerek kombinációját alkalmazza, ideértve az elméleti kutatást, interjúkat és egy kérdőívet.

  Az egyes projektországokban összegyűjtött adatok alapján országjelentések készülnek. Az öt ország eredményeinek összefoglalása céljából összehasonlító jelentést állítunk össze.

  Kiadványok

  Két kiadványt állítunk össze az egészségügyi szakemberek számára, hogy hozzáférést nyújtsunk az LMBTI-egészséggel kapcsolatos tudományosan megalapozott információkhoz, felhívjuk az egészségügyi szakemberek figyelmét az LMBTI-közösség igényeire, és elősegítsük a bevált gyakorlatok adaptálását.

  A rövid útmutató könnyen hozzáférhető összefoglalót nyújt az LMBTI-személyekről, és egészségügyi szükségleteikről szóló legfontosabb információkról, valamint gyakorlati tanácsokat nyújt a diszkrimináció elkerülésére és az inkluzív klinikai terek létrehozására.

  A kézikönyv részletesebb információkat nyújt a korábbi kutatásokról, a vonatkozó jogszabályokról és gyakorlati tanácsokat ad a diszkrimináció elkerülése és az inkluzív klinikai terek létrehozása érdekében. A mellékletek mintadokumentumokat - szabályzatokat, betegfelvételi űrlapokat és kórtörténeti kérdőíveket - is tartalmaznak.

  Képzések

  Személyes és online képzést kínálunk egészségügyi szakembereknek minden országban a Health4LGBTI képzési módszertan alapján. A Health4LGBTI oktatási anyagokat lefordítjuk és a helyi viszonyokhoz igazítjuk. Helyi nyelvű képzési videók készítünk. E-learning modulokat hozunk létre a Health4LGBTI képzési program alapján. Személyes képzést kínálunk orvostanhallgatók és szakemberek számára. Az e-learning tanfolyamot regisztrációval ingyenesen hozzáférhetővé tesszük minden egészségügyi szakember és orvostanhallgató számára.

  Tudatosságnövelés

  Tudatosságnövelő kampányt folytatunk, hogy felhívjuk az egészségügyi szakemberek figyelmét az LMBTI-közösség szügségleteire, illetve hogy felhívjuk az LMBTI-közösség figyelmét az egészségügyi diszkriminációra és arra, hogy mit tehetnek, ha diszkriminációt tapasztalnak. A kampány egyúttal népszerűsíti a projekt során készült kiadványok és képzési programok használatát. A kampányvideókat a közösségi médián keresztül terjesztjük.